de technisch specialist voor de toekomst

WERKEN BIJ VECON ENGINEERING

Werken voor Vecon Engineering betekent werken aan je eigen ontwikkeling. Bij Vecon Engineering vinden wij het belangrijk dat je de drive hebt om je te willen ontwikkelen. Vecon Engineering zal je hier bij ondersteunen door middel van uitdagende projecten en goede begeleiding. Wij organiseren meetings m.b.t. persoonlijke ontwikkeling t.b.v. het opbouwen van expertise.

KLANTGERICHT

Vecon Engineering verwacht van hun medewerkers dat zij klantgericht opereren. Het doel is om de behoefde van de klant in kaart te brengen en juist te formuleren. Onze medewerkers werken vanuit de verwachtingen van de klant en zullen te allen tijde hier ook aan voldoen.

KWALITEITGERICHT

Vecon Engineering levert kwaliteit en monitort deze kwaliteit op basis van periodieke controles. Na afronding van elk project wordt geëvalueerd en de verbeterpunten worden besproken. Onderdeel van het bewaken van de kwaliteit is het geven van interne cursussen en periodieke kennismeetings. Iedere medewerker krijgt een coach toegewezen en met deze coach zullen de persoonlijke ontwikkelpunten besproken worden.

TEAMWERK

Het fungeren als een team is een essentieel onderdeel van het uitvoeren van werkzaamheden. Immers weten meerdere individuen meer dan één. Het samensmelten van een team wordt gestimuleerd door het proactief managen, het houden van kwartaal bijeenkomsten en de evaluatie momenten gedurende en na afloop van een project.

RESULTAATGERICHT

De medewerkers van Vecon Engineering werken resultaatgericht. Het voldoen aan de verwachtingen van de klant zoals deze zijn vastgelegd is onderdeel van het resultaatgericht werken. Naast de projecten wordt gewerkt met persoonlijke doelstellingen t.b.v. het stimuleren van de medewerkers.