de technisch specialist voor de toekomst

WERKGEVERS

WAT KAN VECON ENGINEERING VOOR U BETEKENEN?

EXPERTISE

Vecon Engineering is een technisch projecten bureau met specialisatie binnen de machinebouw, productie en proces bedrijven.

DISCIPLINES:

  • Mechanisch
  • Elektrisch
  • Automatisering
  • Chemie

KLANTEN:

Stork, Engie, Spie, Sabic, Jacobs, Bayer, BASF,.

Voorbeelden van projecten:

  • Berekenen van 1000 veiligheidskleppen (Process)
  • Ontwerpen en begeleiden uitvoering laag- en middenspanning i.v.m. brand fabriek (Electrical)
  • Ontwerpen en begeleiden uitvoering modificatie EC (Mechanical)
  • Bepalen specificaties en begeleiden ombouw fabriek aanpassingen automatisering (Automatisering)
  • Achterstand werkvoorbereiding wegwerken i.v.m. nieuw SAP systeem (Mechanical)
  • Supervisie/ Field Engineering nieuwbouw fabriek Duitsland (Electrical en Automatisering)

HOE WIJ ONS ONDERSCHEIDEN

KLANTGERICHT

De benadering van het project wordt bij Vecon Engineering altijd afgestemd op de klant want niet alleen de juiste expertise is belangrijk maar ook het feit of een professional past bij een bepaalde klant. Mensen worden niet op een project geplaatst op basis van hun cv maar beoordeeld op basis van door Vecon Engineering ontwikkelde competentietabellen hetgeen het succes van een vruchtbare samenwerking vergroot.

KWALITEITGERICHT

Kwaliteit

Vecon levert kwaliteit op basis van de juiste professionals, duidelijke procedures en is daarom ook NEN 4400-1 gecertificeerd. Opleiding en begeleiding van haar professionals staat bij Vecon hoog in het vaandel geschreven. Om bestaansrecht te behouden is het voor bedrijven noodzakelijk om innovatief te zijn en bestaande processen constant te verbeteren (Kaizen). Vecon zal vanuit dit bewustzijn haar klanten tegemoet treden.

TEAMWERK

De professionals bij Vecon Engineering zijn zich bewust van het feit dat samenwerking de weg naar succes alleen maar kan vergroten en zullen dat waar mogelijk in de praktijk brengen. Vecon zal zich niet alleen laten leiden door kennis en capaciteit van de professional maar zal door bundeling van krachten het niveau trachten te verhogen om zodoende haar concurrenten een stapje voor te zijn.

RESULTAATGERICHT

Naast de reeds genoemde kernwaarden welke reeds een waarborg zijn voor succes is het bewust resultaatgericht bezig zijn een belangrijke voorwaarde om projecten efficiënt tot een goede oplossing te brengen.